Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αποτελεί μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων καθηγητών. Είναι πρόθυμοι να σου παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια, με όπλο την πολυετή εμπειρία τους, στα πλαίσια ιδιαίτερων μαθημάτων. Πλέον οι φοιτητές από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που συναντούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους με τη βοήθεια της ακαδημαϊκής μας ομάδας.

Αν λοιπόν είσαι ένας από τους φοιτητές που θα χρειαζόταν βοήθεια σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική Φυσική Ι

Ανάλυση Ι

Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία

Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι

Γενική Φυσική ΙΙ

Ανάλυση ΙΙ

Θεωρία Πιθανοτήτων

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρητική Μηχανική Ι

Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

Αριθμητική Ανάλυση

Διαφορικές Εξισώσεις

Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και τη Στατιστική

Φυσική

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

Ηλεκτρονική Ι

Μιγαδικές Συναρτήσεις

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρητική Μηχανική ΙΙ

Στατιστική Μηχανική Ι

Κβαντομηχανική Ι

Κβαντική Μηχανική ΙΙ

Πυρηνική Φυσική Ι

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης Ι

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μηχανική Ρευστών 

Επιστήμη των Υλικών

Ανάλυση Κυκλωμάτων

Γεωφυσική

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ανόργανη Χημεία & Εργαστήριο

Γεωλογία και Εργαστήριο

Κβαντική Μηχανική ΙΙΙ

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης ΙΙ

Ηλεκτρονική ΙΙ

Οργανική Χημεία & Εργαστήριο

Βιολογία και Εργαστήριο

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.