Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μέσα από μια ομάδα έμπειρων καθηγητών είναι σε θέση να καλύψει τυχόν απορίες και προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την παρακολούθηση των μαθημάτων του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Θεμέλια των Μαθηματικών

Προγραμματισμός Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Αναλυτική Γεωμετρία

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Πιθανότητες Ι

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 

Πραγματική Ανάλυση

Άλγεβρα

Πιθανότητες ΙΙ

Αριθμητική Ανάλυση

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μιγαδική Ανάλυση

Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και Επιφανειών

Επιχειρησιακή Έρευνα

Στατιστική Ι

Θεωρία Μέτρου

Στατιστική ΙΙ

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΛΓΕΒΡΑΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών

Γραμμικοί Τελεστές

Μαθηματική Λογική

Τοπολογία

Θεωρία Συνόλων

Συναρτησιακή Ανάλυση

Ανάλυση Fourier

Εισαγωγή στην Θεωρία Αριθμών

Θεωρία Ομάδων

Θεωρία Galois

Αλγεβρική Τοπολογία

Θεωρία Πολυωνύμων-Υπολογιστική Άλγεβρα

Προβολική Γεωμετρία

Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία

Ευκλείδεια Γεωμετρία και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

Διαφορική Γεωμετρία Πολλαπλοτήτων

Ειδικά Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας Ι

Ειδικά Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας ΙΙ

ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Εισαγωγή στη Συνδυαστική

Στοχαστικές Διαδικασίες

Έλεγχοι Στατιστικών Υποθέσεων

Δειγματοληψία

Μη Παραμετρική Στατιστική

Μπεϋζιανή Στατιστική

Στατιστικά Πακέτα

Ανάλυση Χρονοσειρών

Πολυμεταβλητή Στατιστική

Προγραμματισμός ΙΙ

Διακριτά Μαθηματικά

Θεωρία Γραφημάτων

Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδικών

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Δυναμικά Συστήματα

Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία

ΜΕ ΦΥΣΙΚΗΣ

Γενική Φυσική Ι

Γενική Φυσική ΙΙ

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική

Θεωρητική Μηχανική

Μαθηματική Φυσική Ι

Μαθηματική Φυσική ΙΙ

Κβαντική Μηχανική

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.