Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ με τους έμπειρους επιστημονικούς του συνεργάτες είναι έτοιμο να εδραιωθεί στην φοιτητική Ελληνική κοινότητα παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους φοιτητές που ανήκουν στην οικογένεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επομένως, αν ένα μέλος της φοιτητικής κοινότητας  συναντήσει δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα για το  Τμήμα Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η ομάδας μας είναι έτοιμη να το υποστηρίξει. Η συνεργασία μας με τον φοιτητή είναι μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο.

Αν λοιπόν αναγνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα για το οποίο ψάχνεις βοήθεια δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική Βιολογία

Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες

Οργανική Χημεία

Δομή και Ανάλυση Βιομορίων

Βιοστατιστική

Βιοργανική Χημεία

Φυσιολογία

Κυτταρική Βιολογία

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενζυμολογία

Φυσιολογία ΙΙ

Γενετική 

Μοριακή Βιολογία

Φυσιολογία Φυτών

Μεταγωγή Σήματος

Γενετική του Ανθρώπου

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιοχημική Τοξικολογία 

Βιοχημική Φαρμακολογία

Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών

Εξέλιξη

Βιοχημική Μηχανική

Βιοφυσική

Κλινική Βιοχημεία

Βιοτεχνολογία Ζώων

Μοριακή Οικολογία

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 

Αναλυτική Βιοχημεία

Δομική Βιοχημεία

Συνθετική Βιολογία

Ενόργανη Ανάλυση

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.