Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ έχει στο δυναμικό του έμπειρους καθηγητές με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς των Θετικών Επιστημών. Προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα στο Τμήμα Μαθηματικών σε όσους φοιτητές αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Εφόσον είσαι φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και χρειάζεσαι βοήθεια σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλυτική Γεωμετρία

Απειροστικός Λογισμός Ι

Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Διακριτά Μαθηματικά

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Αριθμητική Ανάλυση Ι

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Άλγεβρα Ι

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με C++

Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ

Θεωρία Αριθμών

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

Πραγματική Ανάλυση

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

3ο ΕΤΟΣ

E’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαφορική Γεωμετρία Ι

Κλασσική Μηχανική

Μαθηματική Ανάλυση

Στατιστική Συμπερασματολογία Ι

Γενική Τοπολογία

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Ειδική Θεωρία Σχετικότητας

Θέματα Μηχανικής

Μαθηματική Λογική

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Μιγαδική Ανάλυση

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Άλγεβρα ΙΙ

Αναλυτική Μηχανική

Γραμμικά Μοντέλα

Δομές Δεδομένων

Δυναμικά Συστήματα

Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

Επιχειρησιακή Έρευνα

Θεωρία Δειγματοληψίας

Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

Θεωρία Συνόλων

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Στοχαστικές Διαδικασίες

Γεωμετρία

Διαφορικές Μορφές και Γεωμετρία

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων

Μετασχηματισμός Fourier, Κατανομές και Εφαρμογές

Μη Παραμετρική Στατιστική

Μηχανική των Ρευστών

Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ

Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι και Τελεστές

Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ

Περισσότερες πληροφορίες

Το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους προκειμένου να ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό φοιτητή. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ’ αποστάσεως. 

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Για δύο λόγους. α) Εξειδικευόμαστε τόσο στο Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και στις υπόλοιπες Θετικές Σχολές των υπολοίπων Πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα. Δεν διδάσκουμε γενικά μαθήματα όλης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες μας είναι απόφοιτοι Θετικών Σχολών της Ελλάδος. Άρα ξέρουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της σχολής σου και ιδιαίτερα για το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. β) Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται πάνω σε θέματα και σημειώσεις του καθηγητή της σχολής σου. Η βοήθεια μας θα είναι πάνω στις δικές σου προσωπικές ανάγκες.