Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ έρχεται να εδραιωθεί στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς στελεχώνεται από έμπειρους και με χρόνια εξειδίκευση καθηγητές. Είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια σε ένα μεγάλο επιστημονικό εύρος μέσω της οργάνωσης ιδιαίτερων ατομικών ή ομαδικών μαθημάτων σε σπουδαστές από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αν είσαι φοιτητής του Τμήματος Χημείας και χρειάζεσαι βοήθεια σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα επικοινώνησε άμεσα μαζί μας και κάποιος από τους συνεργάτες μας θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικά για Χημικούς

Φυσική για Χημικούς

Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία

Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία

Χημεία και Πληροφορική

Γενική Βιολογία

Ανόργανη Χημεία – 1 (Χημεία των Αντιπροσωπευτικών Στοιχείων)

Φυσικοχημεία – Ι

Αναλυτική Χημεία – Ι

Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων – Ι

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλυτική Χημεία – ΙΙ

Ανόργανη Χημεία – ΙΙ (Χημεία των Μεταβατικών Μετάλλων της 1ης σειράς και Συμπλόκων Ενώσεων)

Πειραματική Ανόργανη Χημεία

Φυσικοχημεία – ΙΙ

Ενόργανη Χημική Ανάλυση – Ι

Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων – ΙΙ

Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων και Βιομορίων

Ενόργανη Χημική Ανάλυση – ΙΙ

Φυσικοχημεία – ΙΙΙ

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνθετική Οργανική Χημεία

Βιοχημεία -I

Ανόργανη Χημεία – 3 (Χημεία των Μεταβατικών Μετάλλων της 2ης και 3ης Σειράς και των Λανθανιδίων)

Βιοχημεία – 2

Πειραματική Βιοχημεία

Χημεία Τροφίμων

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (πολυμερή, νανοϋλικά, κολλοειδή, καταλύτες)

Χημεία Περιβάλλοντος

Δομική Χημεία

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Φυσικοχημεία – ΙV

Βιοχημεία – III

Φαρμακευτική Χημεία

Επιστήμη Πολυμερών

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους προκειμένου να ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό φοιτητή. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ επικεντρώνονται σε μια γενικότερη φροντιστηριακή υποστήριξη των φοιτητών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από ατομικά ή ομαδικά ιδιαίτερα μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ’ αποστάσεως.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Για δύο λόγους. α) Εξειδικευόμαστε τόσο στο Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και στις υπόλοιπες Θετικές Σχολές των υπολοίπων Πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα. Δεν διδάσκουμε γενικά μαθήματα όλης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες μας είναι απόφοιτοι Θετικών Σχολών της Ελλάδος. Άρα ξέρουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της σχολής σου και ιδιαίτερα για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. β) Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται πάνω σε θέματα και σημειώσεις του καθηγητή της σχολής σου. Η βοήθεια μας θα είναι πάνω στις δικές σου προσωπικές ανάγκες.