Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ προσφέρει σωστή καθοδήγηση στους φοιτητές από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι συνεργάτες μας είναι σε θέση να λύσουν απορίες και προβλήματα σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα αλλά και να τα οργανώσουν από την αρχή.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μηχανική

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Εργαστήρια Μηχανικής

Διανυσματικός Λογισμός

Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύγχρονη Φυσική Ι

Κλασική Μηχανική Ι

Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί

Μετασχηματισμοί

Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού

Θερμοδυναμική και Εργαστήρια Θερμότητας

Σύγχρονη Φυσική ΙΙ

Κλασική Μηχανική ΙΙ

Διαφορικές Εξισώσεις

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κβαντική Θεωρία Ι

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Γενική Χημεία

Κβαντική Θεωρία ΙΙ

Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστική Φυσική Ι

Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Στατιστική Φυσική ΙΙ

Στοιχειώδη Σωμάτια

Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου

Κοσμολογία

Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας

Θεωρία Ομάδων

Μαθηματικά για Φυσικούς

Διαφορική Γεωμετρία

Ατομική Φυσική

Μοριακή Φυσική

Πυρηνική Φυσική Ι

Πυρηνική Φυσική ΙΙ

Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

Επιστήμη των Υλικών

Φυσικοχημεία Ι

Φυσικοχημεία ΙΙ

Πολυμερικά Στερεά

ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Μηχανική Ρευστών

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού

Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, αφού Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Φυσικής μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.