Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέσα από μια ομάδα έμπειρων καθηγητών είναι σε θέση να καλύψει τυχόν απορίες και προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την παρακολούθηση των μαθημάτων του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Θεωρία Αριθμών

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Αναλυτική Γεωμετρία

Εισαγωγή στους Η/Υ

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 

Απειροστικός Λογισμός ΙV

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Αλγεβρικές Δομές Ι

Εισαγωγή στη Στατιστική

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις 

Πραγματική Ανάλυση

Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας

Θεωρία Ομάδων

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Στοχαστικές Διαδικασίες

Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας

Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι

Κλασσική Μηχανική

Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Θεωρία Μέτρου

Γραμμικός Προγραμματισμός

Στατιστική Συμπερασματολογία

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συναρτησιακή Ανάλυση Ι

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 

Θεωρία Γραφημάτων

Οικονομετρία Ι

Στοιχειώδη Σωμάτια

Ευκλείδεια και μη Ευκλείδεια Γεωμετρία

Ειδικά Θέματα Άλγεβρας

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Μη Παραμετρική Στατιστική- Κατηγορικά Δεδομένα

Υπολογιστική Στατιστική

Ρευστομηχανική

Υπολογιστική Γεωμετρία

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Σε ετήσια βάση οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προστίθενται στην ήδη μεγάλη ομάδα μας νέοι καθηγητές με ανανεωμένη γκάμα μαθημάτων έτσι ώστε  να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας σε επίπεδο ιδιαίτερων μαθημάτων.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία του μαθήματος διενεργείται είτε δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) είτε εξ’ αποστάσεως.