Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ συνεργάζεται με αξιόλογους καθηγητές οι οποίοι προσφέρουν σωστή και αποτελεσματική καθοδήγηση σε οποιονδήποτε φοιτητή από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλυτική Χημεία Ι

Ανόργανη Χημεία Ι

Εισαγωγικό Εργαστήριο Αναλυτικής – Ανόργανης

Χημείας

Μαθηματικά Ι

Φυσική

Η/Υ – Πληροφορική

Αναλυτική Χημεία ΙΙ

Ανόργανη Χημεία ΙΙ

Οργανική Χημεία Ι

Φυσικοχημεία Ι

Μαθηματικά ΙΙ

Βιολογία

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργανική Χημεία ΙΙ

Φυσικοχημεία ΙΙ

 

Αναλυτική Χημεία ΙΙΙ

Φυσικοχημεία ΙΙΙ

Οργανική Χημεία ΙΙΙ

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ

Βιοχημεία Ι

Αρχές Φασματοσκοπίας

Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Βιοχημεία ΙΙ

Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κρυσταλλοχημεία – Κρυσταλλοδομή

Χημεία Νανοϋλικών και Εφαρμογές

Βιοχημεία ΙΙΙ

Χημεία Πολυμερών

 

Πολυμερικά και Σύνθετα Υλικά

Μοριακά Υλικά

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, αφού Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Χημείας μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Για δύο λόγους. α) Εξειδικευόμαστε τόσο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και στις υπόλοιπες θετικές σχολές των υπολοίπων πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα. Δεν διδάσκουμε γενικά μαθήματα όλης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες μας είναι απόφοιτοι θετικών σχολών της Ελλάδος. Άρα ξέρουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της σχολής σου και ιδιαίτερα για Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. β) Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται πάνω σε θέματα και σημειώσεις του καθηγητή της σχολής σου. Η βοήθεια μας θα είναι πάνω στις δικές σου προσωπικές ανάγκες.