Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ διαθέτει στο δυναμικό του πληθώρα εξειδικευμένων συνεργατών. Οι συνεργάτες μας είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσεις στα μαθήματα που σου απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου σου. Οι καθηγητές μας πραγματοποιούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με την πολύτιμη συνδρομή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας θα σου δείξουμε το δρόμο προς την επιτυχία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική Φυσική Ι

Γενικά Μαθηματικά Ι

Γενική Χημεία

Υλικά Ι

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι

Γενική Φυσική ΙΙ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Οργανική Χημεία

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύγχρονη Φυσική – Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Ανόργανη Χημεία

Θερμοδυναμική

Δομική και Χημική Ανάλυση Υλικών

Σύγχρονη Φυσική ΙΙ

Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ

Φασματοσκοπία

Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία

Υλικά ΙΙ Πολυμερή Κολλοειδή

Υλικά ΙΙΙ Μικροηλεκτρονικά -Οπτοηλεκτρονικά Υλικά

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ηλεκτρομαγνητισμός

Φυσική Στερεάς Κατάστασης : Εισαγωγή

Μοριακή Κυτταρική Βιοχημεία

Υλικά IV: Επιστήμη Φυσικών Βιοϋλικών

Μηχανικές και Θερμικές Ιδιότητες Υλικών

Υλικά και Περιβάλλον

Οπτική και Κύματα

Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

Υλικά V: Κεραμικά και Μαγνητικά Υλικά

Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον

Στοιχεία Επιστήμης Κεραμικών

Φαινόμενα Μεταφοράς στην Επιστήμη Υλικών

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στοιχεία Μαγνητικών Υλικών

Κρυσταλλοχημεία

Χημεία Στερεάς Κατάστασης

Φυσική Πολυμερών

Σύνθεση Πολυμερών

Βιολογικά Υλικά και Σύνθετα Βιοϋλικά

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική

Ιδιότητες και Επιλογή Υλικών

Ρευστοδυναμική

Κεραμικά Υλικά και Ιδιότητες

Κυτταρική Βιολογία

Παραπάνω πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.