Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ διαθέτει στο δυναμικό του πληθώρα εξειδικευμένων συνεργατών. Οι συνεργάτες μας είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσεις στα μαθήματα που σου απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου σου. Οι καθηγητές μας πραγματοποιούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με την πολύτιμη συνδρομή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας θα σου δείξουμε το δρόμο προς την επιτυχία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα

Χρήση Υπολογιστών

Απειροστικός Λογισμός Ι

Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί

Θεμέλια των Μαθηματικών

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα Ι

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Άλγεβρα Ι

Ανάλυση Ι

Αριθμητική Ανάλυση

Φυσική Ι

Άλγεβρα ΙΙ

Ανάλυση ΙΙ

Διαφορικές Εξισώσεις

Θεωρία Πιθανοτήτων

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μιγαδική Ανάλυση 

Πραγματική Ανάλυση

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Παραμετρική Στατιστική

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Θεωρία Βελτιστοποίησης

Περιγραφική Στατιστική

Θεωρία Ρευστών

Συναρτησιακή Ανάλυση

Διακριτά Μαθηματικά

Λογική

Στοχαστικές Ανελίξεις

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Δομές Δεδομένων

Φυσική ΙΙ

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.