Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ διαθέτει στο δυναμικό του πληθώρα εξειδικευμένων συνεργατών. Οι συνεργάτες μας είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσεις στα μαθήματα που σου απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου σου. Οι καθηγητές μας πραγματοποιούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με την πολύτιμη συνδρομή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας θα σου δείξουμε το δρόμο προς την επιτυχία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

Απειροστικός Λογισμός Ι

Φυσική Ι

Ψηφιακή Σχεδίαση

Διακριτά Μαθηματικά

Γραμμική Άλγεβρα

Προγραμματισμός

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανότητες

Δομές Δεδομένων

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Θεωρία Υπολογισμού

Λογική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Οργάνωση Υπολογιστών

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Γλώσσες και Μεταφραστές

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Φυσική Ι

Φυσική ΙΙ

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Θεωρία Αριθμών

Ανάλυση Ι

Μιγαδική Ανάλυση

Άλγεβρα Ι

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Αριθμητική Ανάλυση

Παραμετρική Στατιστική

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Διαφορικές Εξισώσεις

Θεωρία Ρευστών

Μαθηματική Μοντελοποίηση

Κυματική Διάδοση

Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

Υλικά Ι: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών

Υλικά ΙΙΙ: Μικροηλεκτρονικά Οπτοηλεκτρονικά Υλικά

Γενετική Ι

Μοριακή Βιολογία

Τεχνολογία Πολυμέσων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων

 

Παραπάνω πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.