Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ συνεργάζεται με αξιόλογους καθηγητές οι οποίοι προσφέρουν σωστή και αποτελεσματική καθοδήγηση σε οποιονδήποτε φοιτητή από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Χημείας

Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση

Μαθηματικά Ι

Φυσική Ι

Βασικές Αρχές & Εφαρμογές Η/Υ

Εισαγωγή στη Βιολογία

Οργανική Χημεία Ι

Μαθηματικά ΙΙ

Φυσική ΙΙ

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλυτική Χημεία Ι

Φυσικοχημεία Ι

Οργανική Χημεία ΙΙ

Αναλυτική Χημεία ΙΙ

Φυσικοχημεία ΙΙ

Ανόργανη Χημεία Ι

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιοχημεία Ι

Οργανική Χημεία ΙΙΙ

Ανόργανη Χημεία ΙΙ

Βιοχημεία ΙΙ

Χημεία Περιβάλλοντος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανόργανα Βιοϋλικά

Φαρμακευτική Χημεία

Αναλυτική Βιοχημεία

Βιοοργανική Χημεία

Επιστήμη Πολυμερών

Χημεία Προηγμένων Υλικών

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, αφού οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές έτσι ώστε να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Χημείας μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Για δύο λόγους. α) Εξειδικευόμαστε τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στις υπόλοιπες θετικές σχολές των υπολοίπων Πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα. Δεν διδάσκουμε γενικά μαθήματα όλης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνεργάτες μας είναι απόφοιτοι θετικών σχολών της Ελλάδος. Άρα ξέρουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της σχολής σου και ιδιαίτερα για Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. β) Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται πάνω σε θέματα και σημειώσεις του καθηγητή της σχολής σου. Η βοήθεια μας θα είναι πάνω στις δικές σου προσωπικές ανάγκες.