Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ διαθέτει στο δυναμικό του πληθώρα εξειδικευμένων συνεργατών. Οι συνεργάτες μας είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσεις στα μαθήματα που σου απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου σου. Οι καθηγητές μας πραγματοποιούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με την πολύτιμη συνδρομή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας θα σου δείξουμε το δρόμο προς την επιτυχία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στη Ζωολογία

Φυσική

Γενική Χημεία

Εισαγωγή στη Βιολογία

Κυτταρική Βιολογία

Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών

Βιοχημεία Ι

Βιομαθηματικά

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εξελικτική Οικολογία

Μικροβιολογία

Οικολογία

Γενετική Ι

Μοριακή Βιολογία

Βιοχημεία ΙΙ

Γενετική ΙΙ

Φυσικοχημεία

Θαλάσσια Βιολογία

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιογεωγραφία

Ανοσοβιολογία

Ενζυμική Βιοτεχνολογία

Εξέλιξη

Βιοστατιστική

Αναπτυξιακή Βιολογία

Φυσιολογία Φυτών

Φυσιολογία Ζώων

Μέθοδοι Ανάλυσης Φυσιολογικών Διεργασιών

Βιοτεχνολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση

Θαλάσσια Ρύπανση

Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών

Νευροβιολογία

Παραπάνω πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.