Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής του ΠΑ.ΠΕΙ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Απειροστικός Λογισμός Ι

Γραμμική Άλγεβρα

Εισαγωγή στην Λογιστική*

Πιθανότητες Ι

Μακροοικονομική Θεωρία

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

Εφαρμοσμένη Άλγεβρα*

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανότητες ΙΙ

Μικροοικονομική Θεωρία*

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά*

Αριθμητική Ανάλυση*

Διαχείριση Δεδομένων*

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών*

Στοχαστικές Διαδικασίες

Στατιστική Ι: Εκτιμητική

Αρχές Χρηματοοικονομικής*

Διαφορικές Εξισώσεις*

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αναλογιστικά Μαθηματικά

Στατιστική ΙΙ: Έλεγχος Υποθέσεων

Θεωρία Αξιοπιστίας*

Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Διαδικασιών*

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου Διοίκηση Έργων*

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου*

Ανάλυση Χρονοσειρών*

Διδακτική της Στατιστικής*

Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων*

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικών*

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστικά Προγράμματα Ι

Διαχείριση Κινδύνων

Βιοστατιστική*

Ειδικά Θέματα Στατιστικής*

Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ*

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα*

Στοχαστική Χρηματοοικονομική*

*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ. μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.