Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑ.ΠΕΙ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑ.ΠΕΙ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εφαρμογές Η/Υ Ι

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μικροοικονομική

Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ

Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μακροοικονομική

Μάρκετινγκ

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (Αποφάσεις Επενδύσεων)

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση Κόστους

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ – Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ)

Φορολογική Λογιστική*

Μάρκετινγκ*

Διεθνής Χρηματοοικονομική*

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων*

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική*

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Κινδύνου

Για μαθήματα επιλογής που καλύπτουμε βλέπε σε προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο*

Διοικητική Λογιστική

Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών

Για μαθήματα επιλογής που καλύπτουμε βλέπε σε προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο *

*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑ.ΠΕΙ. μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.