Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Πληροφορικής του ΠΑ.ΠΕΙ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Πληροφορικής του ΠΑ.ΠΕΙ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Ανάλυση Ι

Αρχές Προγραμματισμού

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Μαθηματικά των Υπολογιστών

Ανάλυση ΙΙ

Διακριτά Μαθηματικά

Δομές Δεδομένων

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Εφαρμοσμένη Άλγεβρα

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικός Προγραμματισμός

Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Εφαρμογών

Λειτουργικά Συστήματα

Πιθανότητες και Στατιστική

Εφαρμογές Θεωρίας Γραφημάτων*

Δίκτυα Υπολογιστών

Αλγόριθμοι

Βάσεις Δεδομένων

Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

Αρχές και Εφαρμογές Σημάτων και Συστημάτων

Δυναμικά Συστήματα*

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών*

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Λογικός Προγραμματισμός

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές*

Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα

Βιοπληροφορική

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Πληροφορικής του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Πληροφορικής του ΠΑ.ΠΕΙ. μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.