Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΑ.ΠΕΙ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματική Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Θεωρία Πιθανοτήτων

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Διακριτά Μαθηματικά

Στοχαστικές Ανελίξεις

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

 

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σήματα και Συστήματα

Θεωρία Πληροφορίας

Δομές Δεδομένων

Τεχνολογία Λογισμικού

Στατιστική

Λειτουργικά Συστήματα – UNIX

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.