Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑ.ΠΕΙ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑ.ΠΕΙ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικροοικονομική Ι

Στατιστική Ι

Μαθηματικά Ι

Μακροοικονομική Ι

Στατιστική ΙΙ

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Μαθηματικά ΙΙ

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Χρήμα και Τράπεζες

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Οικονομετρία

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Παράγωγα Αξιόγραφα

Χρηματοοικονομική Θεωρία

Τραπεζική

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Τραπεζική Μικροοικονομική

Αναλογιστικά Μαθηματικά (μετονομασία της Θεωρίας Κινδύνου)

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Αποτίμηση Αξιογράφων

Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Μικροοικονομική ΙΙ

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑ.ΠΕΙ. μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.