Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανότητες Ι

Μαθηματικός Λογισμός Ι

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

Στατιστική Ι: Πιθανότητες και Εκτιμητική (ERASMUS)

Πιθανότητες ΙΙ

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική με R

Στατιστική ΙΙ: Συμπερασματολογία και Παλινδρόμηση

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων

Στοχαστικές Διαδικασίες Ι

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

Στατιστική κατά Bayes

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Γραμμικά Μοντέλα

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

Δημογραφική Στατιστική

Δειγματοληψία

Μαθηματικές Μέθοδοι

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Ανάλυση Δεδομένων

 

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Βιοστατιστική I

Θεωρία Πιθανοτήτων

Επίσημες Στατιστικές

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης

Βιοστατιστική ΙΙ

Οικονομετρία

Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ

Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων

Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία

Μη Παραμετρική Στατιστική

Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων

*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.