Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικροοικονομική Ι

Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Οικονομετρία

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Μικροοικονομική ΙΙ

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ (ΔΕ, ΔΠΣ, ΛΧΔ, ΜΑΡΚ)

Επιχειρηματική Πληροφορική & Βάσεις Δεδομένων(ΔΠΣ)

Αγορές Χρήματος και Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος (ΛΧΔ)

Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική* (ΔΠΣ)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών* (ΔΠΣ)

Επιχειρησιακή Στρατηγική (ΔΕ, ΔΠΣ, ΛΧΔ, ΜΑΡΚ)

Διοικητική Λογιστική (ΔΕ, ΔΠΣ, ΛΧΔ)

Έρευνα και Μετρικές Μάρκετινγκ* (ΔΕ, ΜΑΡΚ)

Διαχείριση Επενδύσεων* (ΔΕ, ΛΧΔ)

Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης των Επιχειρήσεων* (ΔΕ)

Προγραμματισμός Ι* (ΔΠΣ)

Συστήματα Διαχείρισης & Ανάλυσης Δεδομένων*(ΔΠΣ) 

Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java* (ΔΠΣ)

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων* (ΔΠΣ)

Διαχείριση Κινδύνου* (ΛΧΔ)

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (ΔΕ)

Θέματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής (ΔΕ)

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (ΔΠΣ,ΛΧΔ,ΜΑΡΚ)

Εφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής (ΔΠΣ)

Λογιστική Κόστους (ΛΧΔ)

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων* (ΔΕ)

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ* (ΔΕ)

Παίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής* (ΔΕ)

Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων* (ΔΕ)

Προγραμματισμός ΙΙ* (ΔΠΣ)

Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων* (ΔΠΣ)

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση μεγάλων Δεδομένων* (ΔΠΣ)

Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων* (ΔΠΣ)

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία* (ΛΧΔ)

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ* (ΛΧΔ)

Αποτίμηση Επιχειρήσεων* (ΛΧΔ)

Ψηφιακά Οικοσυστήματα για την Επιχειρηματικότητα (ΔΠΣ)

Ελεγκτική (ΛΧΔ)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνολογίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών* (ΔΠΣ)

Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων* (ΔΠΣ)

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής* (ΛΧΔ)

 

(ΔΕ): Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
(ΔΠΣ): Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΛΧΔ): Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης
(ΜΑΡΚ): Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.