Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Στατιστική για Επιχειρήσεις

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα

Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Λογιστική Κόστους

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Μακροοικονομική

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Προγραμματισμός ΙΙ

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Τραπεζική Χρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ελεγκτική

Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Λογιστική Δημόσιου Τομέα

Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

Διεθνής Χρηματοοικονομική

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

Μαθηματική Οικονομική

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Φορολογική Λογιστική

Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Διαχείριση Κινδύνων

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Εσωτερικός Έλεγχος

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Προχωρημένη Οικονομετρία

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Στοχαστικές Ανελίξεις με εφαρμογές σε αγορές παραγώγων

*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.