Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Στατιστική Ι

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Εισαγωγή στους Η.Υ.*

Διακριτά Μαθηματικά*

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών*

 

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Προγραμματισμός Υπολογιστών με JAVA*

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων*

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ*

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων*

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη Βοήθεια της Πληροφορικής*

Βάσεις Δεδομένων*

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Μαθηματικός Προγραμματισμός*

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων*

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οικονομετρία Ι

Εφαρμογές Η.Υ

Χρήμα και Τραπεζική

Οικονομετρία ΙΙ

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου*

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή*

Ειδικά Θέματα Χρημ/κής Λογιστικής*

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας

Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών

Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική

Χρηματοοικονομικά Θέματα

Ελεγκτική*

Χρηματοοικονομική Μηχανική*

Λογιστική Κόστους*

Εφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής*

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων*

Θέματα Δυναμικής Οικονομικής

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων*

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων*

Φορολογική Λογιστική*

Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού*

*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.