Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Ι

Μαθηματικά Ι

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μαθηματικά ΙΙ

Προγραμματισμός Ι

Λογιστική ΙΙ

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (Ι)

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βάσεις Δεδομένων

Προγραμματισμός ΙΙ

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση(ΙΙΙ)

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Μαθηματικός Προγραμματισμός

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση

Ανάλυση Επενδύσεων*

Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων*

Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων*

*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.