Η πολυπληθής οικογένεια του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ σε περιμένει προκειμένου να βρούμε τη λύση σε τυχόν μαθησιακό πρόβλημα που σε απασχολεί. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ.

Έχουμε τη δυνατότητα να σου προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση και καθοδήγηση αν σπουδάζεις και εσύ στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες σε διάφορα μαθήματα του τμήματός σου μπορείς άμεσα να επικοινωνήσεις με την ομάδα μας για να σου δείξουμε τον δρόμο της επιτυχίας σε αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διακριτά Μαθηματικά

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Μαθηματικά Ι

Μαθηματικά ΙΙ

Πιθανότητες

Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δομές Δεδομένων

Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++

Υπολογιστικά Μαθηματικά

Αλγόριθμοι

Αυτόματα και Πολυπλοκότητα

Βάσεις Δεδομένων

Λειτουργικά Συστήματα

 

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Δίκτυα Επικοινωνιών

Λογική

Στατιστική στην Πληροφορική

Κατανεμημένα Συστήματα

Τεχνολογία Λογισμικού*

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων*

Δίκτυα Υπολογιστών*

Θεωρία και Υποδείγματα Βελτιστοποίησης (πρώην «Επιχειρησιακή Έρευνα»)*

Συστήματα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων (πρώην «Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων»)*

 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική*

Ασφάλεια Δικτύων*

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων*

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι (πρώην «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση»)*

Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης*

Μεταγλωττιστές*

Μηχανική Μάθηση*

Οικονομικά Δικτύων*

Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό*

Ανάλυση Δεδομένων*

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (πρώην «Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση»)*

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών*

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ*

Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών*

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων*

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου*

Μαθηματικός Προγραμματισμός*

Πιθανότητες ΙΙ*

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα*

Γραμμικά Μοντέλα*

*Μαθήματα επιλογής
Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία λαμβάνει χώρα με χρήση ipad και apple pencil ή ψηφιακής γραφίδας και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τη διά ζώσης διδασκαλία.