Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα για το Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων με όραμα τη σύγχρονη εκπαίδευση. Έτσι, με την πολύτιμη συνδρομή των άρτια επιστημονικά εξειδικευμένων συνεργατών του έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει και φυσικά να εκπαιδεύσει τον φοιτητή, που θα συναντήσει δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ.

Αν χρειάζεσαι και εσύ την βοήθειά μας δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βασικές Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

Φυσική Ι

Ανάλυση Ι και Εφαρμογές

Θεωρία Πιθανοτήτων

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Ανάλυση ΙΙ και Εφαρμογές

Φυσική ΙΙ

Υπολογιστές

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μηχανική Ι

Φυσική ΙΙΙ

Υπολογιστική Φυσική

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι

Μηχανική ΙΙ

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ

Φυσική ΙV

Δυναμική των Ρευστών

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Κβαντική Μηχανική Ι

Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

Στατιστική Φυσική Ι

Στατιστική Φυσική ΙΙ

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη

Σώματα

Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Κβαντική Μηχανική ΙΙ

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Φυσική

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Πυρηνική Φυσική

Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής

Φυσική Χαλαρής Ύλης

Στοιχειώδη Σωμάτια

Σήματα και Συστήματα

Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Καταστάσεις και Ιδιότητες της ύλης

Θέματα Σύγχρονης Κυτταρικής Βιολογίας

Θεωρητική Γεωφυσική

Μικροηλεκτρονική

Συσχετισμένα Κβαντικά Συστήματα

Σύγχρονη Κβαντική Φυσική και Εφαρμογές

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Θεωρία Ομάδων και Εφαρμογές

Μη γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

Πραγματική Ανάλυση

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικών

Χημεία

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.