Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα για το Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ. Με την πολύτιμη συνδρομή του άρτια καταρτισμένου προσωπικού που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει και φυσικά να εκπαιδεύσει το φοιτητή που θα συναντήσει δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Αν λοιπόν αναγνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα για το οποίο ψάχνεις βοήθεια δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας για να σε οδηγήσουμε στην επίτευξη του στόχου σου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Πληροφορική Ι

Θεμέλια Μαθηματικής Ανάλυσης

Θεμέλια Άλγεβρας και Γεωμετρίας

Γεωμετρία Ι

Θεμέλια Μαθηματικής Ανάλυσης

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Πληροφορική ΙΙ

Θεωρία Αριθμών

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Θεμέλια Άλγεβρας και Γεωμετρίας

Συνδυαστική

Απειροστικός Λογισμός Ι

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανότητες Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Διακριτά Μαθηματικά

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Θεωρία Γραφημάτων

Δομές Δεδομένων

Εισαγωγή στον Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων

Πραγματική Ανάλυση

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Ηλεκτρομαγνητισμός

Θερμότητα και Κύματα

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Βασική Άλγεβρα

Αριθμητική Ανάλυση

Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βασική Άλγεβρα

Μαθηματική Στατιστική

Μηχανική Ι

Μαθηματική Λογική

Μιγαδική Ανάλυση Ι

Πιθανότητες ΙΙ

Θεωρία Μέτρου

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Κβαντική Μηχανική Ι

Κλασική Μηχανική

Στοχαστικές Ανελίξεις

Μπεϋζιανή Στατιστική

Κυρτή Ανάλυση

Εισαγωγή στην Συναρτησιακή Ανάλυση

Βασική Πραγματική και Συναρτησιακή Ανάλυση

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Θεωρία Συνόλων

Θεωρία Galois

Γραμμικός και Μη Γραμμικός Προγραμματισμός

Κβαντική Μηχανική ΙΙ

Γραμμικά Μοντέλα

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης Ι

Δυναμικά Συστήματα

Θεωρία Ομάδων

Τοπολογία

Γραμμικοί Τελεστές

Υπολογιστική Στατιστική

Μαθηματική Βιολογία

Δυναμικός Προγραμματισμός

Γραμμικοί Τελεστές

Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ

Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης ΙΙ

Θεωρία Ελέγχου

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourier

Μη – παραμετρική Στατιστική

Μηχανική ΙΙ

Μη – γραμμικά δυναμικά συστήματα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.