Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα για το Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ. Με την πολύτιμη συνδρομή του άρτια καταρτισμένου προσωπικού που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει και φυσικά να εκπαιδεύσει το φοιτητή που θα συναντήσει δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Αν λοιπόν αναγνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα για το οποίο ψάχνεις βοήθεια δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας για να σε οδηγήσουμε στην επίτευξη του στόχου σου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Απειροστικός Λογισμός Ι

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Πληροφορική Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Γεωμετρία Ι

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Πιθανότητες Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Αριθμητική Ανάλυση

Πραγματική Ανάλυση

Βασική Άλγεβρα

Μαθηματική Στατιστική

Γεωμετρία ΙI

Μιγαδική Ανάλυση Ι

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Δακτύλιοι και Πρότυπα

Θεωρία Μέτρου

Μαθηματική Λογική

Θεωρία Αριθμών

Εισαγωγή στη Θεμελίωση της Γεωμετρίας

Εισαγωγή στη Συναρτησιακή Ανάλυση

Εισαγωγή στη Θεμελίωση της Γεωμετρίας

Γεωμετρική Ανάλυση

Αρμονική Ανάλυση

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Τοπολογία

Εισαγωγή στη Διαφορική Γεωμετρία των Πολλαπλοτήτων

Θεωρία Galois

Θεωρία Ομάδων

Αλγεβρική Τοπολογία

Προβολική Γεωμετρία

Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας Ι

Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΩΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πληροφορική ΙΙ

Διακριτά Μαθηματικά

Επιχειρησιακή Έρευνα: Μαθηματικός Προγραμματισμός

Δομές Δεδομένων

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Μαθηματική Λογική

Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων

Βασική Πραγματική και Συναρτησιακή Ανάλυση

Θεωρία Προσέγγισης

Αριθμητική Ανάλυση Διαφορικών Εξισώσεων

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Δυναμικά Συστήματα

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

Θεωρία Ελέγχου

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επιχειρησιακή Έρευνα: Μαθηματικός Προγραμματισμός

Πιθανότητες ΙΙ

Επιχειρησιακή Έρευνα: Στοχαστικά Μοντέλα

Μπεϋζιανή Στατιστική

Θεωρία Παιγνίων

Στοχαστικές Ανελίξεις

Γραμμικά Μοντέλα

Γραμμικός και μη-­Γραμμικός Προγραμματισμός

Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα

Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων

Υπολογιστική Στατιστική

Στοχαστικός Λογισμός

Μη­-παραμετρική Στατιστική

Ουρές Αναμονής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδακτική της Γεωμετρίας

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.