Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα για το Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ. Με την πολύτιμη συνδρομή του άρτια καταρτισμένου προσωπικού που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει και φυσικά να εκπαιδεύσει το φοιτητή που θα συναντήσει δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Αν λοιπόν αναγνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα για το οποίο ψάχνεις βοήθεια δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας για να σε οδηγήσουμε στην επίτευξη του στόχου σου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

1ο ΕΤΟΣ
Α ΕΞΑΜΗΝΟΒ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Θεμέλια Μαθηματικής Ανάλυσης

Πληροφορική Ι

Συνδυαστική

Θεμέλια Άλγεβρας και Γεωμετρίας

Γεωμετρία Ι

 

Θεμέλια Μαθηματικής Ανάλυσης ΙΙ

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Πληροφορική ΙΙ

Θεωρία Αριθμών

Γραμμική Άλγεβρα Ι

2ο ΕΤΟΣ
Γ ΕΞΑΜΗΝΟΔ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανότητες Ι

Διακριτά Μαθηματικά

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων

Εισαγωγή στη Θεμελίωση της Γεωμετρίας

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

 

Εισαγωγή στον Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων

Πραγματική Ανάλυση

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Ηλεκτρομαγνητισμός

Θερμότητα και Κύματα

Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Βασική Άλγεβρα

Υπολογιστική Άλγεβρα

Αριθμητική Ανάλυση

Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές

Προβολική Γεωμετρία

3ο ΕΤΟΣ
Ε ΕΞΑΜΗΝΟΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βασική Άλγεβρα

Μαθηματική Στατιστική

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές

Πιθανότητες ΙΙ

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Κλασσική Μηχανική

Στοχαστικές Ανελίξεις

Λογιστική Ι

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

 

Γεωμετρία ΙΙ

Εισαγωγή στην Συναρτησιακή Ανάλυση

Βασική Πραγματική και Συναρτησιακή Ανάλυση

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Θεωρία Συνόλων

Γεωμετρική Ανάλυση

Υπολογιστική Γεωμετρία

Θεωρία Galois

Γραμμικός και Μη Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικά Μοντέλα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΗ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κβαντική Φυσική

Γεωμετρία ΙΙ

Εισαγωγή στη Διαφορική Γεωμετρία των πολλαπλοτήτων

Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης Ι

Δυναμικά Συστήματα

Εισαγωγή στη Διαφορική Γεωμετρία των Πολλαπλοτήτων

Στατιστική Φυσική

Σήματα και Συστήματα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

 

Γραμμικοί Τελεστές

Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ

Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας ΙΙ

Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης ΙΙ

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.