Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Πληροφορικής ΕΚΠΑ. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την επιστημοσύνη των έμπειρων συνεργατών του είναι σε θέση να σε οδηγήσει προς την απόκτηση του πτυχίου σου. Αν είσαι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ θα χαρούμε να επικοινωνήσεις μαζί μας για να μοιραστείς τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς σου σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα έχει σταθεί εμπόδιο στην πανεπιστημιακή σου πορεία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γραμμική Άλγεβρα

Διακριτά Μαθηματικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Λογική Σχεδίαση

Ανάλυση Ι

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι

Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού

Ηλεκτρομαγνητισμός-Οπτική και Σύγχρονη Φυσική

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση ΙΙ

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Πιθανότητες και Στατιστική

Σήματα και Συστήματα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Σχεδίαση και χρήση Βάσεων Δεδομένων

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αριθμητική Ανάλυση

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ

Εφαρμοσμένη Μαθηματικά

Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Ηλεκτρονική

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικών

Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματικά Πληροφορικής

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρία Αριθμών

Πληροφοριακά Συστήματα

Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Πληροφορικής ΕΚΠΑ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές με αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Γιατί να επιλέξεις το Οκτάεδρο;

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Πληροφορικής ΕΚΠΑ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.