Η επιστημονική ομάδα του Φροντιστηρίου μας είναι έτοιμη να σου δείξει το δρόμο της επιτυχίας που τόσο καιρό έψαχνες στο Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ. Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο, με σεβασμό απέναντι στις ανάγκες του σύγχρονου φοιτητή μπορεί να προσεγγίσει τις μαθησιακές του δυσκολίες και να τον οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων του. Εξειδικευμένοι συνεργάτες, και άρτια καταρτισμένο προσωπικό θα δουλέψουν μαζί σου επάνω σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ σε ότι και αν χρειαστείς.

Πληροφορίες μπορείς εύκολα να αντλήσεις επικοινωνώντας άμεσα μαζί μας αν αναγνωρίζεις στη παρακάτω λίστα κάποιο μάθημα που σε δυσκολεύει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική Φυσική Ι (Μηχανική)

Γενικά Μαθηματικά Ι

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι

Χημεία

Γενική Φυσική ΙΙ (Θερμότητα – Θερμοδυναμική)

Γενική Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός)

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική

Γενικό Εργαστήριο

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική Φυσική IV (Οπτική – Κυματική)

Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

Γενική Φυσική V (Νεότερη Φυσική)

Θεωρητική Μηχανική

Ηλεκτρονική

Εργαστήριο Οπτικής

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Κβαντομηχανική Ι

Αστρονομία – Αστροφυσική

Στατιστική Φυσική

Ηλεκτρομαγνητισμός

Κβαντομηχανική ΙΙ

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φυσική Στερεάς Κατάστασης Σωματιδίων

Αστροφυσική

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Δομικές Ιδιότητες Στερεών

Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

Υπολογιστική Φυσική και Εφαρμογές

Βιοφυσική

Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων

Θεωρητική Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Μη Γραμμικά Κυκλώματα

Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές

Μικροηλεκτρονική

Κβαντομηχανική ΙΙΙ

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ

Μηχανική των Ρευστών

Πυρηνική Φυσική

Θέματα Τηλεπικοινωνιών

Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

Φυσική Νανοδομών και Επιφανειών

Χαμιλτονιανή Μηχανική

Θέματα Πυρηνικής Θεωρίας

Κβαντική Οπτική – Laser

Προβλήματα Κβαντικής Φυσικής

Γραμμικά Κυκλώματα

Γενική Θεωρία Σχετικότητας

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φυσική των Μετάλλων

Φυσικοχημεία

Αριθμητική Ανάλυση

Βιολογία

Πιθανότητες-Στατιστική

Φυσική των Υλικών

Γεωμετρική Οπτική και Εφαρμογές

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο.