Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Με εφόδια τη γνώση των εξειδικευμένων συνεργατών και το ήθος του άρτια καταρτισμένου προσωπικού, μπορεί να σε καθοδηγήσει σε μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία. Οποιαδήποτε δυσκολία και αν συναντήσεις, στα διάφορα μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ, έχουμε τον τρόπο να την προσεγγίσουμε και να σε βγάλουμε από το αδιέξοδο.

Αναγνωρίζοντας κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα για το οποίο ψάχνεις βοήθεια δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας για να σε οδηγήσουμε στην κατάκτησή του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Αριθμών

Στοιχεία από τη Γραμμική Άλγεβρα

Λογισμός Ι

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (F ή C)

Γραμμική Άλγεβρα

Λογισμός ΙΙ

Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

Μαθηματικός Προγραμματισμός

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αλγεβρικές Δομές Ι

Λογισμός ΙΙΙ

Τοπολογία Μετρικών Χώρων

Εισαγωγή στη Γεωμετρία Ι

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι

Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας (επαναληπτικό)

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ

Λογισμός IV

Διαφορικές Εξισώσεις

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

Στοχαστικές Διαδικασίες

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Πραγματική Ανάλυση

Αριθμητική Ανάλυση

Στατιστική

Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία Ι 

Μιγαδική Ανάλυση

Θεωρία Ομάδων

Θεωρία Συνόλων Ι

Θεωρία Αριθμών

Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης

Θεωρία Μέτρου

Θεωρία Πινάκων

Εισαγωγή στη Γεωμετρία ΙΙ

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματική Λογική Ι

Θεωρία Galois

Γενική Τοπολογία

Προχωρημένα Θέματα Άλγεβρας

Διαφορικές Εξισώσεις με Μ.Π.

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Μαθηματική Στατιστική

Γεωμετρική και Αναλυτική Θεωρία Αριθμών

Υπολογιστική Γεωμετρία

Ανάλυση Fourier

Στατιστική Συμπερασματολογία

Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας

Δειγματοληψία

Εισαγωγή στη Γεωμετρία Riemann

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.