Το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ένας φοιτητής από την αρχή έως και το τέλος της πανεπιστημιακής του πορείας στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ. Έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων μέσω των  συνεργατών του που είναι απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών. Η συνεργασία μας λαμβάνει χώρα μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο.

Αν αναγνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και το οποίο σε δυσκολεύει μπορείς να αντλήσεις εύκολα και άμεσα πληροφορίες μέσω του παρακάτω συνδέσμου. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματική Ανάλυση Ι

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Γραμμική Άλγεβρα

Διακριτά Μαθηματικά

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Πιθανότητες και Στατιστική

Δομές Δεδομένων

Ψηφιακή Σχεδίαση

Θεωρία Υπολογισμού

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Αριθμητική Ανάλυση

Ηλεκτρονικά

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές

Αλγόριθμοι

Ψηφιακές Επικοινωνίες

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σήματα και Συστήματα

Δίκτυα Επικοινωνιών

Βάσεις Δεδομένων

Λειτουργικά Συστήματα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μηχανική Μάθηση

Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος

Αναγνώριση Προτύπων – Στατιστική Μάθηση

Μαθηματική Μοντελοποίηση

Βελτιστοποίηση

Θεμελιώσεις Κρυπτογραφίας

Θεωρία και Αλγόριθμοι Γραφών

Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Συστημάτων

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Υπολογιστική Γεωμετρία

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.