Η ομάδα του Πανεπιστημιακού Φροντιστηρίου ΟΚΤΑΕΔΡΟ αριθμεί δεκάδες εκπαιδευμένους φροντιστές σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων. Όλοι τους είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τον δρόμο οποιουδήποτε φοιτητή προς την απόκτηση του πτυχίου του από το Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας θα σε καθοδηγήσει με ήθος και σεβασμό. Στη συνέχεια, θα σε φέρει σε επαφή με τον κατάλληλο συνεργάτη προκειμένου να ξεπεράσεις οποιαδήποτε δυσκολία σε ένα ή/και περισσότερα από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Αν βρεις τελικά το μάθημα που σε απασχολεί, στην παρακάτω λίστα, σημαίνει πως είσαι ένα βήμα πριν το κατακτήσεις αφού επικοινωνώντας άμεσα μαζί μας θα βρεις τη λύση στο πρόβλημά σου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοιτασματολογία Μεταλλευμάτων

Σπηλαιολογία

Γενικά Μαθηματικά Ι

Φυσική

Χημεία

Εισαγωγή στη Γεωλογία

Εισαγωγή στη Χρήση Η/Υ

Στατιστική

Γεωγραφία & Ψηφιακή Χαρτογραφία

Φυσική Εσωτερικού της Γης – Γεωδυναμική

Παλαιοντολογία

Ορυκτολογία

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων

Μετεωρολογία

Φυσική Γεωγραφία

Ιζήματα και Ιζηματογενή Πετρώματα

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

Γεωχημεία

Τεκτονική Γεωλογία

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

3ο ΕΤΟΣ

E’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοιτασματολογία

Τεχνική Γεωλογία

Παλαιοανθρωπολογία

Αναλυτική Χημεία

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Υδρογεωλογία

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων

Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Ξενόγλωσση Γεωλογική Ορολογία ΙΙ

Κοιτάσματα της Ελλάδος

Βραχομηχανική – Εδαφομηχανική

Μικροπαλαιοντολογία

Σπηλαιολογία

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γεωλογία Ελλάδας

Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπογείου Νερού

Κρυσταλλοδομή

Γεωθερμία

Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.