Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ. Απαρτίζεται από επιστημονικά άρτια καταρτισμένους συνεργάτες που με την πολύτιμη βοήθειά τους θα μπορέσεις να κάνεις ένα ακόμα βήμα για να φτάσεις πιο κοντά στον στόχο σου. Αν συναντάς και εσύ δυσκολίες σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ δεν έχεις παρά να απευθυνθείς άμεσα στην ομάδα μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι

Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία Ι

Φυσική Ι

Οργανική Χημεία Ι

Ανόργανη Χημεία ΙΙ

Φυσική Χημεία Ι

Ποσοτική Χημική Ανάλυση

Πληροφορική στη Χημεία

Γενική Βιολογία

Φυσική ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία ΙΙ

Γενική Βιολογία

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργανική Χημεία ΙΙ

Φυσική Χημεία ΙΙ

Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας

Επεξεργασία και Αξιολόγηση Πειραματικών Δεδομένων (Στατιστική – Πιθανότητες)

Γεωλογία – Γεωχημεία

Φυσική Χημεία ΙΙΙ

Χημική Τεχνολογία

Βιοχημεία Ι

Χημικές Διεργασίες

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργανική Χημεία ΙΙΙ

Βιοχημεία ΙΙ

Φυσικές Διεργασίες

Βιομηχανική Οργανική Χημεία

Χημεία Τροφίμων Ι

Χημεία Περιβάλλοντος

Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ

Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων

Χημεία Υλικών

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εργαστήριο Βιοχημικών Διεργασιών

Τεχνικές Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Πολυμερών

Οργανική Σύνθεση

Νανοχημεία

Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ

Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία

Φαινόμενα Μεταφοράς

Τεχνολογία Πολυμερών Υλικών

Βιοανόργανη Χημεία

Φαρμακευτική Χημεία

Βιοοργανική Χημεία

Βιοτεχνολογία

Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης

Βιοαναλυτική Χημεία

Στατιστική Θερμοδυναμική

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.