Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ με τους έμπειρους επιστημονικούς του συνεργάτες είναι έτοιμο να εδραιωθεί στην φοιτητική Ελληνική κοινότητα παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους φοιτητές που ανήκουν στην οικογένεια του ΑΠΘ. Επομένως, αν ένα μέλος της φοιτητικής κοινότητας  συναντήσει δυσκολία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα για το  Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ η ομάδας μας είναι έτοιμη να το υποστηρίξει. Η συνεργασία μας με τον φοιτητή είναι μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο.

Αν λοιπόν αναγνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα για το οποίο ψάχνεις βοήθεια δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μορφολογία Φυτών

Μαθηματικά και Στατιστική στη Βιολογία

Φυσικοχημεία

Μικροβιολογία

Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων

Ανατομία Φυτών

Γενική Οικολογία

Βιοχημεία

Μοριακή Βιολογία

Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φυσιολογία Φυτών

Φιλοσοφία και Σύγχρονες Τάσεις Βιολογίας

Βιολογία Κυττάρου

Γενετική

Φυσιολογία Ζώων Ι

Συστηματική Βοτανική

Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων

Βιολογία Ανάπτυξης

Εξέλιξη και Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών

Φυσιολογία Ζώων ΙΙ

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βάσεις Δεδομένων

Χαρτογραφία

Μαθηματικά και Στατιστική

Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης

Ανοσοβιολογία

Γενετική Ανθρώπου

Γενετική Μηχανική

Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας

Ειδικά Θέματα Γενετικής

Βιοπληροφορική

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών

Βιοτεχνολογία Ζώων και Φυτών

Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας

Βιογεωγραφία

Θαλάσσια Βιολογία

4ο ΕΤΟΣ

Z’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χημεία Τροφίμων

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.