Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ μέσω των εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών του μπορεί να αποτελέσει το χρήσιμο εργαλείο προς την απόκτηση του πτυχίου σου από το Τμήμα Στατιστικής. Οι παροχές του φροντιστηρίου σε συνδυασμό με την καθοδήγηση που θα είμαστε πρόθυμοι να σου προσφέρουμε είναι ικανά να σε οδηγήσουν στην επιτυχία. Έτσι, αν χρειαστείς ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορείς να έρθεις σε επαφή με την επιστημονική μας ομάδα άμεσα μέσω του επισυναπτόμενου συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι

Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Εισαγωγή στην Προγραμματισμό

Εισαγωγή  στην Συνδυαστική και Πιθανότητες

 

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαφορικές Εξισώσεις

Πιθανότητες Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Πιθανότητες ΙΙ

Στοχαστικές Διαδικασίες 

Στατιστική Ι

Αριθμητική Ανάλυση

Βάσεις Δεδομένων

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστική ΙΙ

Δειγματοληψία

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Ανάλυση Παλινδρόμησης

Θεωρία Στοχαστικής Ανάλυσης 

Εισαγωγή στην Στατιστική κατά Bayes

Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υπολογιστική Στατιστική – Μέθοδοι Προσομοίωσης

Απαραμετρική Στατιστική

Βιοστατιστική

Γραμμικά και Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου

Οικονομετρία

Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων

Ακολουθιακή Στατιστική Ανάλυση

Συναρτησιακή Ανάλυση

Διακριτά Μαθηματικά

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο στο Τμήμα Στατιστικής μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.