Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ διαθέτει στο δυναμικό του εξειδικευμένους συνεργάτες. Οι συνεργάτες μας είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσεις στα μαθήματα που σου απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου σου. Οι καθηγητές μας πραγματοποιούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια στο Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την πολύτιμη συνδρομή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας θα σου δείξουμε το δρόμο προς την επιτυχία σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αν ψάχνεις άμεσα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα, τότε δεν έχεις παρά να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1ο ΕΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Σύνολα και Αριθμοί

Βασικές Έννοιες Μαθηματικών

Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

2ο ΕΤΟΣ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Τοπολογία Μετρικών Χώρων

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Γλώσσες Προγραμματισμού

Διακριτά Μαθηματικά

Γεωμετρία του Χώρου

Άλγεβρα

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙV

Γραμμικός Προγραμματισμός

Αξιωματική Γεωμετρία

3ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση

Φυσική Ι

Αριθμητική Ανάλυση

Θεωρία Αριθμών

Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Ιστορία Ευκλείδειων και μη Ευκλείδειων Γεωμετριών

Υπερβολική Γεωμετρία 

Πιθανότητες Ι

Μιγαδική Ανάλυση

Κλασσική Μηχανική

Μαθηματική Λογική

Θεωρία Ομάδων

Θεωρία Galois

Αλγεβρική Τοπολογία

Διαφορική Γεωμετρία

Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 

4ο ΕΤΟΣ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστική

Ανάλυση Fourier

Πιθανότητες ΙΙ

Ομάδες και Μετρικοί Χώροι

Συναρτησιακή Ανάλυση

Στοχαστικές Ανελίξεις

Φυσική ΙΙ

Θέματα Ανάλυσης

Θέματα Άλγεβρας

Κυρτή Γεωμετρία

Θέματα Γεωμετρίας

 

Αν το μάθημα στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια στο Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Οι συνεργάτες μας συνεχώς προσθέτουν νέα μαθήματα στην γκάμα διδασκαλίας τους. Επίσης αυξάνονται οι συνεργασίες με νέους καθηγητές και άρα μπορεί να είναι εφικτή η συνεργασία σου μαζί μας για ιδιαίτερα μαθήματα.

Οι υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ αφορούν ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήριο για το Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από ατομικά ή ομαδικά μαθήματα. Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα δια ζώσης (στο χώρο του συνεργάτη καθηγητή μας) ή εξ αποστάσεως.