Το πανεπιστημιακό φροντιστήριο ΟΚΤΑΕΔΡΟ έχει οκτώ αρχές, όσες και οι έδρες του Πλατωνικού Στερεού του οποίου έχει δανειστεί το όνομα.

Ειλικρίνεια • Εξειδίκευση • Εμπειρία • Επιτυχία • Μεθοδικότητα • Σεβασμός • Συνέπεια • Υπευθυνότητα

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές ΘΕΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των Πανεπιστημίων της Αττικής, αλλά και των υπολοίπων ανά την Ελλάδα, να περάσουν μαθήματα που τους δυσκολεύουν και να τους καθοδηγήσουμε στις σπουδές τους ώστε να φτάσουν γρήγορα και ομαλά στην κτήση του πτυχίου τους. Τα μαθήματα οργανώνονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα δια ζώσης ή απομακρυσμένης παρακολούθησης.